Message niyo si Hanz Dominik Magtajas sa Facebook siya may ari nito.
Link: https://www.facebook.com/patesxoii07

VIP:
Switcher
M4A1 Iron Beast
AK47 Knife Obsidian Beast
M82A1 Barrett Obsidian Beast

Screen Shots: