Message niyo si Rendell Samia Soriano siya may ari nito
Fb Link nya: https://www.facebook.com/RendellCF?ref=

Note:

Trade sa may vip din !!

Character: 
Sable

Vip:
Jewerly

Lotto:
Knife Black
Dual colt volcano

Screenshots: