Message niyo si Kim Aiel sa FB siya may ari nito.
FB Link: https://www.facebook.com/kim.aiel.07

"pasabi nalang need ko ng barrett at spop-x "


Screen Shots: