Note: TRADE sa Kahit sa m4 pred or obs lang !

Message Nyo si John Adrian Dybati
https://www.facebook.com/johnadrian.dybati

Vip: 
Awm infernal dragon

1 ecoin character

Screenshot: