Pm sa may are: Jimuel Francisco II

Note: Trade sa kahit anong VIP !!!!

VIP:
viper


Screenshots: