Nagbayad siya sakin using PayPalAt ito ang code na send ko na sa email niya. 


Thanks you for Buying