Price:
150 - Kung Palawan Pera Padala
200 - Kung Smart Load 

Sobrang dali magpadala sa Palawan:

   

anpsenpai

Lotto:
2 Ak47 Knife
Knife Black
M4A1 S Leiron

Screen Shots:


Video Proof: