Name of Owner:   Grei Gannaban
NOTE: TRADE SA  2 VIP up yung may iron beast.
or barrett iron shark. salamat 🙂

VIP:
Subject Alpha !!


Screenshots: