Message mo owner ng Account! Magpamidman wag magtiwala maraming scammer.
Facebook : https://www.facebook.com/waikokabalo