Chat mo sa Facebook ang may-ari nito.
Link: https://www.facebook.com/curveee

Magpa midman para iwas scam. Wag magtiwala.