Congratulation Harley ikaw ang nanao ng free Crossfire account 2 bar silver.
E send ko sa email mo ang user name at password ng account.


Account Screen Shot: