Price: 1300
Owner: https://www.facebook.com/Joshuawa06
Message mo ang owner ng account sa Facebook.

Note: Hindi ko account ito, Magpa MIDMAN para iwas SCAM.