VIP:
M4A1 S Jewelry
ViperPrice: 700 Pesos
Owner: https://www.facebook.com/arjayzabala.balane.54Message mo ang may-ari ng account sa Facebook! 
Magpa midman para iwas SCAM!